เมื่อหัวใจเรียกร้อง

เมื่อหัวใจ…เรียกร้อง…อย่างนี้
ตามใจอีก…สักที…จะได้ใหม
ขอคิดถึง…คุณคนดี…ของหัวใจ
ตามเสียงร้อง…ของหัวใจ..ได้ใหมคุณ

Leave a comment