ในเมื่อเราไม่อาจพบกันที่ครึ่งทาง

ในเมื่อเราไม่อาจพบกัน ที่ครึ่งทาง
และอะไรหลายหลายอย่าง เราก็ไม่อาจปรับเข้าหา
เอาอย่างนี้ไหมคนดี
… เลิกกัน…เผื่อจะดีกว่า
เพราะเราต่างไม่ต้องอึดอัดเมื่อสบตา….
และต่างไม่ต้องทนมองหน้า
…ด้วยสายตาที่ไม่อาจสนิทใจ


Leave a comment