เหงา เหงา เหงา และก็เหงา

เหงา เหงา เหงา และก็เหงา
แค่ลมพัดเบา เบา ยังเศร้าได้
ทั้งที่มีผู้คนรอบข้าง อีกมากมาย
แต่ทำไม รู้สึกเหงา เดียวดาย ….. มากมายเหลือเกิน


Leave a comment