กำลังใจที่มีให้.

กำลังใจที่มีให้….
ขอบคุณจากใจที่มีให้ในยามสับสน..
ความห่วงใย ที่คอยให้ในยามทุกข์ทน…
ขอบคุณอีกหน ที่จะพร้อมทุกข์ทน เคียงข้างกัน

Leave a comment