รักคือความปวดใจ

หากความรักของคนเรา สมดั่งที่ทุกคนปราถรนาในโลกนี้คงไม่มี คนผิดหวังหรือเศร้าใจ

ฉันเองยังเคยผิดหวังมาแล้ว
รักคือสิ่งสวยงาม
รักคือสิ่งที่ใฝ่หา
รักคือสิ่งที่เราต้องการ
รักคือความปวดใจ