เธอบอกว่าฉัน ไม่เหมือนใคร

เธอบอกว่าฉัน ไม่เหมือนใคร
เธอบอกฉันเข้าใจเธอเสมอ
เธอบอกเธอรักฉันมากนะเออ
อยากอยู่ด้วยเสมอ…ทุกเวลา

แต่วันนี้ทุกสิ่งกำลังแปรเปลี่ยน
จากที่เคยมาวนเวียนอยู่ใกล้ๆ
แล้วจู่ๆ เธอก็มาลาหายไป
เป็นอะไร ..เธอเป็นอะไรเธอ


Leave a comment