สวัสดีดวงจันทร์

สวัสดีดวงจันทร์
เราเคยนั่งคุยกันทุกวันตรงนี้
ระบายทุกเรื่องราวความในใจที่มี
แต่อยู่ๆ ดวงจันทร์คืนนี้หายไป

เฝ้าถามดวงจันทร์
ท่านตอบว่านัดดวงตะวันในคืนที่หาย
แอบพร่ำพรอด บอกรัก พักอิงไอ
เล่าสู่เรื่องราวมากมายเมื่อพบกัน

เป็นอะไรไป…เธอจ๋า
ถึงไม่คิด ติดต่อมา…หาฉัน
ดวงจันทร์ยังแอบพรอดรักกับตะวัน
แล้วเธอไม่เคยคิดถึงกันบ้างหรือไร


Leave a comment