อยากจะจำ ว่ารัก ก็จำเถิด

อยากจะจำ ว่ารัก ก็จำเถิด
หากก่อเกิด กำลังใจ ในทุกหน
อยากจะคิด ถึงใคร สักหนึ่งคน
ไม่ใช่เรื่อง ต้องทน หักห้ามใจ

เพียงแต่ต้อง ยิ้มได้ ในภาพเก่า
เมื่อตัวเรา เลือกจำ ทำได้ไหม
มีความสุข เมื่อนึก ถึงวันไกล
เรื่องเศร้าเศร้า ทิ้งไป ไม่จดจำ


Leave a comment