รักของฉันมีให้เธอเกินจะห้าม

รักของฉันมีให้เธอเกินจะห้าม
จามด้วยขวานตีด้วยชามตามด้วยไห
แทงด้วยมีดยิงด้วยปืนรนด้วยไฟ
แต่ยังไงใจดวงนี้ก็รักเธอ

Leave a comment