อยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงตด

อยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงตด
น่าสลดมาตดให้คนอื่นดม
มาตดแล้วทำหน้าชื่นรื่นรมณ์
โอ้หน้ามนตดมาได้ไม่อายใคร


Leave a comment