ขอโทษนะคนดี

ขอโทษนะคนดี
ฉันคนนี้คงไม่มีค่าไช่ไหม
เธอถึงยังไม่ยอมยกโทษให้
สิ่งที่ฉันทำไปเพราะรักเธอ


Leave a comment