สายลมพัดมา…ก็สะท้าน

สายลมพัดมา…ก็สะท้าน
ร้าวรานเหลือเกิน…รู้ใหมหนอ
กับความคิดถึง…ที่ไม่รู้จักพอ
ทำยังไงหนอ…ที่คุณจะหวนมา

พอเถอะนะ…หัวใจเจ้าเอ๋ย
อย่าเรียกร้อง…อะไรมาก…เลยหนา
ความคิดถึง…ที่มาสุม…ในอุรา
เขาไม่รู้…หรอกว่า…มากเพียงใด


Leave a comment