ขอบคุณในความรู้สึกดีๆ

ขอบคุณในความรู้สึกดี ดี
ที่เธอมีให้ฉัน อย่างสม่ำเสมอ
แม้ว่านาน ผ่านไป ไม่ได้เจอ
ฉันก็ยังรับรู้เสมอ ว่าเธอ ไม่เคยลืม

Leave a comment