วันนี้มาอ่าน ตุ๊ดตดกันดีกว่า…

อาา..อูวว อา..า อะไรหนา มาจ่อก้น
สุดจะทน เสียวกระสันต์ กลั้นไม่ไหว
ถ้าดันเข้า ตุ๊ดอย่างเรา คงชอบใจ
แต่นี่มัน ลมจากไส้ โอ้ผายลม ฯ


Leave a comment