ฉันรู้เสมอว่าเธออยู่ตรงไหน

ฉันรู้เสมอ ว่าเธออยู่ตรงไหน
ไม่สำคัญหรอก ว่าเธอจะอยู่กับใคร
แต่เธอจะอยู่ในใจ ฉันเสมอตลอดเวลา
วันนี้ที่เราจากลา
บนโลกกว้าง อาจดูเงียบเหงา
แต่ยังมี ความทรงจำระหว่างเรา
ที่ไว้คอยปลอบเบา-เบา วันเหงาใจ


Leave a comment